Ako funguje spolupráca sFlexi Home?

Obhliadka alebo zámer

Váš existujúci byt si radi pozrieme, sme otvorení aj radám pri výbere novostavby s investičným zámerom.

Zaradenie do stáda

Po vzájomnej dohode vytvoríme pod našou hlavičkou všetky online ponuky a Váš byt dostaneme na potrebnú prezentačnú úroveň.

Príchody a odchody

Postaráme sa o kontakt s hosťom, príchody ale aj odchody z ubytovania. Či už osobne, alebo za využitia moderných nástrojov.

Marketing

Po tom ako sa Váš byt dostane pod našu značku, doprajeme mu plnohodnotný marketing a efektívnu cenotvorbu.

Upratovanie

Náš tím dohliada na kvalitné upratovanie po každej návšteve hostí. Poskytujeme profesionalitu a dôraz na čistotu.

Administratíva

Pri krátkodobom prenájme musíte splniť všetky právne povinnosti, ktoré ukladá zákon. O všetko sa postaráme za Vás.

Frekventované otázky

Akou formou nadviažeme spoluprácu?

Ide o klasickú nájomnú zmluvu kde je odplata postavená na podiele zo zisku.

Kedy bude vyplácaný nájom a ako?

Váš nájom vypočítame vo vopred dohodnutých intervaloch podľa Vašej potreby. Mesačne, kvartálne alebo polročne.

Ako zistím koľko nocí bol môj byt obsadený?

K dispozícii máme transparentný systém, ktorý synchronizuje vždy aktuálnu obsadenosť. Do systému dostanete vlastný prístup, kde si viete pozrieť všetky dostupné štatistiky.

Kto sa postará o potrebné povolenia?

Všetky povolenia spojené s prenájom riešime my. Vašou jedinou úlohou je zriadenie DIČ ako pri bežnom nájme a každoročné daňové priznanie.

Kto platí energie, upratovanie a provízie?

Energie platí každý majiteľ sám. Z našich dostupných štatistík je miera energetickeho zaťaženia oproti bežnému nájmu približne o 37% nižšia.

Upratovanie zapezpečí naša spoločnosť, všetky fixné náklady s upratovaním, praním a portálmi hradíme my na základe hlavného piliéra a to je Vaša bezstarostnosť.

Môžem byt využívať aj pre seba?

Každý mesiac máte možnosť nahlásiť termíny, kedy by ste chceli byt využívať vy alebo vaša rodina. Ak bude termín dostupný, radi Vám byt prenecháme.
Top
chevron-down